Filijale u župi

Župa Bihać trenutno ima dvije filijale i to u selu Golubić i Kralje. U Kraljama je 2005. godine završena gradnja filijalne ckrve, a u Golubiću se još uvijek kao filijalna ckrva koristi grobaljska kapela na groblju sv. Martina. Vrijedno je spomenuti da je 2008. godine u selu Vedro Polje izgrađena mala seoska ckrvica posvećena sv. Luciji. U njoj se, za posebne prigode, par puta godišnje slavi sveta misa, ali ona ne služi kao filijalna crkva.

 

Gospa od anđela - KraljeFilijalna ckrva u Kraljama

 

 

 

 

 

 

 

groblje sv. MartinaGrobaljska kapela koja služi kao filijala u Golubiću

 

 

 

 

 

sv. Lucija u Vedrom PoljuCrkvica sv. Lucije u Vedrom Polju