Groblja

Na području naše župe postoje 4 aktivna katolička groblja. Groblje sv. Martina u selu Golubiću udaljeno od grada oko 7 km. Groblje sv. Nikole Tavelića u selu Vrkašiću. To groblje pripada ujedno i filijali Kralje. Ono je udaljeno od grada oko 4 km. Groblje sv. Jurja u Dubravicama na Lohovskim brdima, a ono pripada selu Dobrenica koje je udaljeno od grada oko 15 km. Četvrto groblje je ujedno površinski i najveće. To je groblje sv. Ante Padovanskog i ono se nalazi u naselju Križ. A budući da je na samoj granici sa susjednim naseljem onda ono nosi dvostruki naziv lokacije: Križ/Žegar. Pored ova četiri katolička postoji još i gradsko groblje Humci. Ono je udaljeno oko 3 km od grada i tu se ukopava vrlo mal broj katolika. Najvećim dijelom tu se ukopavaju građani Bihaća islamske vjeroispovijesti. Važno je spomenuti da pored svih ovih nabrojenih grobalja, u župi Bihać postoji još jedno groblje, istina, nacionalizirano i zapušteno, a to je groblje sv. Lucije na lokalitetu Crkvine.

sv. Martin - Golubić

Groblje sv. Martina u Golubiću

sv. Nikola Tavelić - Vrkašić

 

 

 

 

 

Groblje sv. Nikole Tavelića u Vrkašiću

sv. Juraj - Dubravice

 

 

 

 

 

Groblje sv. Jurja u Dubravicama (Lohovska brda)

sv. Anto Padovanski - Križ/Žegar

 

 

 

 

Groblje sv. Ante Padovanskog na Križ/Žegaru

Groblje Humci

 

 

 

 

 

Groblje Humci (gradsko)

sv. Lucije - Crkvište

 

 

 

 

 

Groblje sv. Lucije na Crkvinama (nacionalizirano)