Groblje sv. Lucije – Crkvine

sv. Lucije - CrkvišteU župi Bihać pored 4 aktualna katolička groblja postoji i još jedno katoličko groblje koje je nakon Drugog svjetskog rata nacionalizirano od komunističkih vlasti i takvo je stanje do danas ostalo nepromijenjeno. No to groblje nije samo nacionalizirano nego i devastirano. Danas se na tom mjestu mogu nazrijeti nadgrobni spomenici koji su svi oboreni i leže na zemlji, a o samim grobnim mjestima pokojnika nema ni traga. Tim više, zbog same nacionalizacije pristupilo se dogradnji manjih gospodarskih objekata, tako da je danas groblje sv. Lucije ne zagrađeno i izloženo daljnjem uništavanju. Ovo groblje datira još iz srednjeg vijeka. Budući da se grad Bihać u zadnjih nekoliko godina drastično proširio, groblje sv. Lucije se danas nalazi u naselju Crkvine/Ozimice.

Za više fotografija kliknite ovdje