Crkve u župi Bihać

Uz mnogo drugih osobnosti, Bihać je specifičan grad i po tome što u njemu imaju tri crkve posvećene istom svecu svetom Anti Padovanskom. Prva crkva je danas pretvorena u džamiju. I danas se zove džamija Fethija (Osvojena).

Detaljnije o džamiji Fethiji možete vidjeti ovdje

Druga je crkva doživjela dva izdanja. Prvo izdanje u periodu od 1885. do 1938. Ta je crkva bila izgrađena u vrijeme Austrougarske i taj je oblik zadržala sve do pred početak drugog svjetskog rata. Tada je doživjela velike izmjene i poprimila sasvim drugačiji oblik od prethodne crkve sv. Ante. Na žalost, intervencijom saveznih aviona bombardera ta je crkva 1943. godine do temelja srušena kad je poginuo veliki broj vjernika koji se zatekao na sv. misi. Od cijele crkve ostao je samo zvonik koji i dan danas odolijeva burama i olujama današnjeg vremena.

Detaljnije o ovoj crkvi sv. Ante možete saznati ovdje

Danas u Bihaću postoji i treća crkva sv. Ante (župna) koja se započela graditi u najtežim vremenima komunističkog režima (1970-1972). To je crkva koja i danas služi za potrebe župljana grada Bihaća.

Detaljnije o župnoj crkvi možete vidjeti ovdje