Molitvena zajednica

Općenito

Utemeljiteljica KKKMolitvena zajednica Krvi Kristove je katolička zajednica vjernika koja, njegujući duhovnost Krvi Kristove, na poseban način otkriva i štuje Božju ljubav koja nam se očitovala u prolijevanju Krvi Kristove radi nas i našega spasenja. Nastala je na temeljima pobožnosti i duhovnosti Krvi Kristove koja se proširila početkom 18. stoljeća zaslugom velikog misionara Krvi Kristove Gašpara Del Bufala.

U Regiji Zagreb trenutno je 47 Molitvenih zajednica Krvi Kristove u četiri zemlje (Hrvatska, BiH, Srbija, Australija) i oko 1790 članova.

Tko su članovi i voditelji zajednica?

Svatko tko je spreman molitvom i žrtvom štovati Krv Kristovu može pristupiti zajednici. Ne postoji obveza određenih molitava i djela. Članovi Molitvenih zajednica na zajedničkim susretima i osobno mole molitve Krvi Kristovoj osjećajući se tako dionicima ove duhovne obitelji.  Zajednicu vode sestre i laici koji se formiraju u animatore molitvenih zajednica.

U čemu nas jačaju molitve predragocjenoj Krvi Kristovoj ?

Moleći molitve Krvi Kristovoj:

– častimo cijenu kojom smo otkupljeni i zahvaljujemo Bogu za ljubav koju nam je darovao u Isusu Kristu;

– u euharistijski kalež stavljamo potrebe Crkve i svijeta te prinosimo Krv Kristovu za sve osobe, osobito one koje su u nevoljama i poteškoćama, za bolesne i napuštene od svih, za naše najbliže kao i za pokojne;

– primamo uvijek nove poticaje i snagu za pomirenje s Bogom i s ljudima;

– raste u nama oduševljenje i snaga za širenje Božjeg kraljevstva, sve više postajemo svjedoci živoga Isusa Krista;

– jačamo svoju vlastitu spremnost na žrtvu i darujemo se zajedno s Isusom Vječnom Ocu….

Duhovni profil zajednica

Molitvene zajednice izgrađuju se prema identitetu prve kršćanske zajednice obojene duhovnošću Krvi Kristove:

– lomljenje kruha – Euharistija

– dijeljenje Božje riječi – razmatranje

– diakonia – djela ljubavi

Aktivnosti zajednice:

– redoviti zajednički susreti na Euharistiji i molitvenim susretima (prema dinamici svake zajednice: jedanput tjedno ili jedanput – dvaput mjesečno)

– duhovne obnove za članove zajednica u našim samostanima

– seminari za formaciju animatora

– izdavanje glasila Glas otkupljenih

– zajednička hodočašća

– prigodni programi i uključivanje članova u različite akcije u župi, zajednici ili apostolatu sestara prema vlastitim mogućnostima

Molitvena zajednica u Bihaću

molitvena zajednicaMolitvena zajednica Krvi Kristove u Bihaću među prvim je organiziranim zajednicama koje su započele intenzivno moliti i prinositi Krv Kristovu za potrebe Crkve i svijeta. (već od 1981. g.) Pod vodstvom s. Judite Baljkas, ASC, organizirani su mjesečni susreti s nagovorima za članove Papinskih Misijskih Djela koji su molili na misijske nakane i prikupljali sredstva za misije. Na tim sastancima su se uglavnom molile molitve Krvi Kristovoj a kad je službeno objavljena mogućnost učlanjenja u Molitvenu zajednicu i kad je tiskana knjižica „Krvi Kristova spasi nas“ većina molitelja učlanila se i nastavila rasti u duhovnosti Krvi Kristove pod vodstvom sestara. Posebno se slave blagdani: Sv. Marije De Mattias, utemeljiteljice sestara Krvi Kristove – 4. veljače, blagdan Krvi Kristove – 1. srpnja, koji je i nakon Koncilskih obnova ostao kao titularni blagdan Sestara i Misionara Krvi Kristove, blagdan Sv. Gašpara – Utemeljitelja Misionara Krvi Kristove i dr. Za članove Molitvene zajednice organizirale su se više puta i duhovne vježbe u Banja Luci i Zagrebu, razna hodočašća – napose u Ludbreg, svetište Krvi Kristove. Nakon nekoliko godina pružena je mogućnost da se neki od članova i uže povežu sa Sestrama Klanjateljicama – pa su tako nastali i Pridruženi članovi koji su uz molitvene obveze preuzeli i neka konkretna zauzimanja.

Zajednica Krvi Kristove u Bihaću danas broji oko 30-ak članova a sastanci se održavaju svake zadnje nedjelje u mjesecu ili po dogovoru.

Više o Sestrama Klanjateljicama Krvi Kristove možete pročitati na stranici www.klanjateljice.hr , a o Misionarima Krvi Kristove na stranici www.cpps.hr