Župne obavijesti

Župne obavijesti

14. nedjelja kroz godinu ( C )      – Bihać, 3. 07. 2016.

 

1.    Mise kroz tjedan: danas u 8 sati: a) Za ++ Božu i Anu Šimić i sve pok. iz ob. Šimić; b) Za ++ Ivana-Ivćeka i Lucu Živković.

Kralje (9 i 30): Za ++ Ivana i Dánku Ćurić, te Viktora i Dragicu Bašić i sve pok. iz ob. Ćurić i Bašić.

Golubić (9 i 30): Za + Stjepana Grgića.

Vedro Polje (17 sati): Za ++ Igora, Jelenu i Ivana Jurića.

Ponedjeljak: ( u 13 sati je mjesečeva mijena pa je slijedeća nedjelja mlada nedjelja): Za + Stipu Grgića.

Utorak (Blagdan sv. Ćirila i Metoda, slavenskih apostola, zaštitnika evrope): Za ++ Tadiju Rukavina i sve pok. iz obitelji Ivušić.

Srijeda:

Četvrtak: Za zdravlje Stipe Kneževića.

Petak:

Subota: Za + Ružicu Vuković.

Slijedeća nedjelja (15. n. k. g. – mlada nedjelja): rana misa u 8 sati: Za ++ Živka i Spomenka Franjića i ost. pok. iz ob. Franjić.

Kralje (9 i 30): Za + Slavena Mikića.

Pučka misa u 11 sati – pro populo – blagoslov sa Presvetim.

Vedro Polje (17 sati): Za ++ Milu, Jandriju i Franju Šimića.

Golubić (18 sati): Za ++ Zoru Ključević rođ. Grgić i sve pok. iz ob. Grgić.

2.    Darovatelji za crkvu: Stipo Grgić iz Lekenika kod Siska 40 KM, Neimenovani gosp. Janković (za crkvene orgulje) 25 KM.

3.    Tisak: Glas koncila, Svjetlo riječi i Marija.

4.    U našoj župi preminuli su: Boško Ćaćulović, sin Franje i Lucije rođ. Vuković sa Križa u 54. godini života. Zatim, Lucija Mihić rođ. Jurić iz Vedrog Polja, žena pok. Milana, u 76. godini života i pokop je danas u 15 sati na groblju Križ-Žegar. Preminula je Lucija Brčić rođ. Ćurić iz Ozimica, žena pok. Viktora u 81. godini života. Pokop je na groblju Križ-Žegar u srijedu u 17 sati. Pokoj vječni…