ŽUPNE OBAVIJESTI ZA 14. NEDJELJU /GOD. “B” / 04. srpnja 2021.

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA 14. NEDJELJU /GOD. “B” / 04. srpnja 2021.

Danas je 14. nedjelja kroz crkvenu godinu.
Iduća nedjelja je mlada nedjelja. Svete mise slavit ćemo u redovitim terminima u župnoj
crkvi te u Kraljama.
Sutra je blagdana svetih Ćirila i Metoda, slavenskih apostola i suzaštitnika Europe.
Stigao je novi broj lista “Svjetlo riječi.” Pretplatnici ga mogu podići u našem župnom uredu.
Prilog za potrebe župe dao je Ivan Asan 100 KM. Iskrena mu hvala.
Prilog za cvijeće dala je jedna naša župljanka (Danijela Šimić) 100 kuna. Iskrena joj hvala.
Proteklog tjedna preminuli su: Dane Jurković u 86. godini života, Petar Šimić u 86. godini i
Zlatan Rekić u 66. godini života. Pokop +Zlatana je sutra u 17 i 30 sati na groblju Križ-
Žegar. Pokoj vječni…